Over SFPIM

De kerncijfers van SFPIM

De kerncijfers voor het jaar 2022

De kerncijfers van SFPIM voor het jaar 2021 worden hieronder samengevat in een overzicht en worden verder uitgesplitst via de tabel van de evolutie van de kerncijfers en de resultatenrekening van SFPIM van 2018 tot 2022.

515
MILJOEN EUR
WINST
16
PARTICIPATIES IN NIEUWE BEDRIJVEN/FONDSEN
30
PERSONEN
EEN TEAM VAN
166
ONDERNEMINGEN IN PORTEFEUILLE
10
MILJARD EUR
balans

Balans

(in miljoen EUR)
2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVA 2.357,9 2.385,5 2.554,8 2.521,0 10.077,41
Financiële vaste activa 1.525,8 1.682,6 1.899,8 2.091,1 9.426,91
Schuldvorderingen lt 55,0 55,0 52,5 55,0 11
Thesaurie 736,9 616,2 569,7 333,3 570,24
Andere posten 11,8 8,2 19,1 25,6 69,26
PASSIVA 2.357,9 2.385,5 2.554,8 2.521,0 10.077,41
Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremie
Reserves
Overgedragen resultaat
2.315,8
1.473,4
28,9
141,2
672,3
2.356,9
1.473,4
28,9
143,9
710,6
2.369,6
1.473,4
28,9
144,8
722,5
2.468,3
1.473,4
28,9
151,3
814,6
8.920,01
7.441,65
28,9
177,12
1.272,36
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0
Schulden korte termijn
Waarvan schuld voor dividend
41,5
37,4
28,1
13,7
185,2
4,2
52,6
32,9
1.157,39
31,97

Resultatenrekening

(in miljoen EUR)
2018 2019 2020 2021 2022
Recurrente bedrijfsopbrengsten
Recurrente bedrijfskosten
7,6
-8,1
7,7
-10,2
5,6
-16,4
17,9
-15,5
11,32
-28,22
Recurrente financiële opbrengsten
Recurrente financiële kosten
141,3
-2,0
92,8
-0,6
32,7
-1,4
74,7
-3,5
550
-3,01
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
48,6
-35,7
2,3
-33,1
44,8
-46,9
93,8
-27,0
29,42
-39
Resultaat voor belastingen 151,7 59,0 18,4 140,4 520,15
Belastingen en belastingsregularisatie -1,9 -4,2 -1,5 -8,9 -4,7
Nettoresultaat 149,8 54,8 17,0 131,6 515,49
Dividend over het boekjaar 37,4 13,7 4,2 32,9 31,97