Ecologische transitie enveloppe: SFPIM onthult haar investeringsstrategie

De Ecologische transitie enveloppe?

Het gaat om een gedelegeerd opdracht van de federale regering aan SFPIM met als doel de Belgische economie te steunen in haar traject om groener, duurzamer, competitiever te worden.

Hoe?

De Vice Premier en federale Minister van financiën Vincent Van Peteghem, Laurence Bovy, Voorzitster van SFPIM en Koen Van Loo, CEO van SFPIM hebben het aan de pers uitgelegd: de enveloppe van 250 miljoen moet bedrijven wier innovaties toelaten de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, water en bodems minder te verontreinigen…te ondersteunen via investeringen tussen 1 en 25 miljoen EUR.

Ontdek de Investeringscharter (pdf)

Heeft u een bedrijf dat actief is in het vergroenen van onze economie en samenleving en dat zoekt naar investeerders?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Meer info:

– artikel De Tijd: Federale regering wil tegen 2026 kwart miljard pompen in groene investeringen | De Tijd
– artikel Trends: FPIM heeft 250 miljoen te geef voor bedrijven die ecologische transitie bespoedigen (knack.be)