Portefeuille voor rekening van de Staat

Situatie op 31 december 2016
 
BEDRIJF PARTICIPATIE ACTIVITEIT LINK
ASTRID 100% Het doel van de vennootschap bestaat in de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud en de verdere ontwikkeling en uitbreiding van een radiocommunicatie- netwerk voor spraak- en dataverkeer. www.astrid.be
BELFIUS 100%   www.belfius.be
KRINGLOOPFONDS
(in vereffening)
99,98% Het fonds stelt zich als doel elke vorm van tussenkomst ten voordele van organisaties of ondernemingen die tot de sociale economie behoren, met name de participatie in het kapitaal en/of het verstrekken van leningen. www.kf-fesd.be
DEXIA 52,78%   www.dexia.com
ROYAL PARK INVESTMENTS 43,53% Special Purpose Vehicle met als doel het beheren en afbouwen van gestructureerde kredietinstrumenten (verbonden aan participatie in Fortis Bank) www.royalparkinvestments.com
VITRUFIN (Ethias Finance) 31,67%   www.ethias.be
BELFIN (in vereffening) 26,09%   www.bnpparibasfortis.be
BNP PARIBAS 7,44%   www.bnpparibas.com
INFRABEL 0,59% Infrabel beheert het Belgische spoorwegnet. www.infrabel.be