Profiel

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is opgericht op 1 november 2006 door de fusie van de Federale Participatiemaatschappij en de Federale Investeringsmaatschappij.

De federale overheid is de enige aandeelhouder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) voert het centraal beheer van de participaties van de federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

De FPIM vervult de volgende kernactiviteiten, enerzijds als investeringsmaatschappij, anderzijds als overheidsholding :

  • investeren in bedrijven met een interessante maatschappelijke waarde in één van de prioritaire sectoren die de FPIM zich tot doel heeft gesteld;
  • participeren in bedrijven die een strategisch belang hebben voor het federale beleidsniveau, zij het met de eigen fondsen van de FPIM of met de fondsen die de Staat per project ter beschikking stelt. In dit laatste geval werkt de FPIM "in gedelegeerde opdracht".

De verdeling tussen de diverse segmenten geeft voor het boekjaar 2020 het volgende resultaat:

investeringsmaatschappij 759 miljoen €
overheidsholding 1.197 miljoen €
gedelegeerde opdrachten 14 miljard €
 

De FPIM participeert in een aantal prioritaire sectoren die zij zich sinds de fusie van 2006 heeft vooropgesteld. In 2020 zag de sectoriële verdeling, de gedelegeerde opdrachten niet meegerekend, er als volgt uit (in % en in miljoen EUR):

In totaal vertegenwoordigen de belangrijkste investeringssectoren, zoals die bepaald zijn in de strategie 2025 van de FPIM, 81,4% van de waarde van de portefeuille. De overige 18,6% houdt enerzijds (8,5%) verband met de real-estatesector, die als dusdanig niet langer een strategische sector vormt. Anderzijds bestaat 4,14 % uit investeringen in multisectorale fondsen die we niet binnen één sector kunnen categoriseren en 5,97 % uit historische participaties, met als belangrijkste de Nationale Loterij (2,79 %), Certi-Fed (1,78%) en het Paleis voor Schone Kunsten (0,59 %).

De portefeuille van financiële activa bereikte op 31/12/2020 een waarde van 1,956 miljoen EUR en is verdeeld over 132 effectengroepen.