Wat streven wij na

De algemene strategie van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij ontwikkelt zich rond de volgende krachtlijnen :

 • een gecentraliseerd beheer van de overheidsparticipaties uitoefenen;
 • een proactief investeringsbeleid voeren;
 • haar aandeelhouder een financieel return op lange termijn verzekeren.

en als algemene leidraad, een investeringsbeleid volgen dat financiële return en maatschappelijke meerwaarde optimaal combineert.

 1. De overheid beschikt over een krachtig en duurzaam instrument om de overheidsparticipaties onder één koepel, de FPIM, te beheren.

  In het kader van haar gecentraliseerd en coherent beheer wenst de FPIM haar portefeuille efficiënter te beheren door bijvoorbeeld een vastgoedpeiler te creëren rond haar participaties in het Fonds voor spoorweginfrastructuur en Credibe.

 2. De FPIM wenst tevens een eigen actief investeringsbeleid te voeren ten einde maatschappelijk relevante privé-bedrijven in hun ontwikkeling te ondersteunen en aldus het economisch en maatschappelijk weefsel in België te consolideren. Voorbeelden hiervan zijn haar recente investeringen in Fluxys en in Electrawinds.

  De FPIM zoekt in haar investeringsbeslissingen een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project die een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie en maatschappij, enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit, anderzijds.

 3. In sommige gevallen opteert de overheid voor een maatschappelijk relevant project maar mist het de nodige financiële randvoorwaarden of overstijgen ze de capaciteit van de eigen middelen van de FPIM. De overheid stelt de nodige financiële middelen ter beschikking van de FPIM die deze opdracht verder uitvoert.
 4. Dividendenbeleid:
  Als handelsvennootschap zoekt de FPIM rendabele projecten. Wanneer de FPIM hierin slaagt, ligt het in dezelfde lijn dat zij een deel hiervan overdraagt aan haar aandeelhouder.